Savanti si societatea pentru solutii de mediu
Alegeti limba: English Russian
Despre noi | Activitatea noastra | Biblioteca | Proiecte |
Pagina principala

Proiectele din domeniul conservarii biodiversitatii


proiectul “ÎmbunAtAtirea managementului resurselor acvatice si protectia ecosistemelor priacvatice in Zona Ramsar „Nistrul de Jos””

SE BIOTICA pe parcursul perioadei decembrie 2012 - noiembrie 2014 a implementat proiectul “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” finantat de Agentia Austriaca pentru Dezvoltare (ADA). Obiectivul general al proiectului este de a contribui la managementul apei ce ar atenua riscurile de mediu in favoarea utilizarii unei abordari ecosistemice si dezvoltarii durabile.

Rezultatele preconizate ale proiectului:
Rezultatul preconizat 1. Va fi instalata o ecluza in suportul gestionarii ecosistemelor acvatice in zona-nucleu Lunca Talmaza si va fi instruit personalul responsabile pentru aceasta - un site pilot in Republica Moldova pentru actiuni in favoarea managementului local.
Rezultatul preconizat 2. Primul loc de depunere a icrelor reglementat in Republica Moldova va fi motivat si planificat pe insula Turunciuc, care va permite a fi gata pentru construirea propriu-zisa unei ecluze pentru reglementarea apelor.
Rezultatul preconizat 3. Integritatea si capacitatea functionala a perdelelor de protectie a apelor de pe malul Nistrului, in limitele zonei Ramsar va fi imbunatatita prin plantarea fragmentelor de paduri bazate pe documente tehnologice unde este necesar si populatia locala va fi informata despre importanta protectiei apei si a patrimoniului naturii .
Rezultatul preconizat 4. Siturile NATURA 2000 vor fi identificate in partea transnistreana a zonelor Ramsar; constientizarea primara privind legislatia europeana de mediu si Conventia de la Helsinki va fi realizata in partea transnistreana si vor fi elaborate recomandari privind regimul de protectie pentru site-ul(urile) identificat (e).
Rezultatul preconizat 5. Constientizara persoanelor interesante de pe malul drept al Nistrului in domeniul legislatiei de mediu, inclusiv apa va fi ridicata prin intermediul seminarelor organizate si unui manual privind legislatia de mediu si va fi promovata multiplicarea rezultatelor proiectului prin intermediul unui seminar national.
Rezultatul preconizat 6. Sistemul de alimentare cu apa potabila va fi imbunatatit pentru oamenii din s. Talmaza prin construirea unui nou rezervor de apa si extinderea conductei in sprijinul eforturilor locale si sensibilizarea cu privire la necesitatea dezvoltarii sistemului de tratare a apei va fi ridicata. Proiectul va fi insotit de o publicitate larga privind realizarile proiectului pe ambele maluri ale Nistrului ce vacontribui la un efect de multiplicare la o scara mai larga. Vor fi organizate sapte seminare cu partile interesate, vor fi realizate interventii in mass-media si siturile partenerilor vor fi actualizate periodic.  


Proiectul „Crearea Retelei Ecologice Nationale in Republica Moldova ca parte a Retelei Ecologice Pan-Europene, cu accentul pe cooperarea transfrontaliera


SE BIOTICA in colaborare cu Oficiul Regional pentru Europa al IUCN a realizat proiectului "Crearea Retelei Ecologice Nationale in Republica Moldova ca parte a Retelei Ecologice Pan-Europene, cu accentul pe cooperarea transfrontaliera" sustinut financiar de catre Guvernul Norvegiei.

Scopul proiectului reprezinta conservarea diversitatii biologice si peisajere in Moldova prin intermediului instituirii Retelei Ecologice Nationale ce va integra aspectele legate de diversitatea biologica si peisajera in sectoarele economiei si includerii REN in cadrul Retelei Ecologice Pan-europene.

Activitatile planificate in cadrul proiectului

Va fi creat sistemul SIG cu baza geografica si biologica digitala si va fi elaborata harta indicativa a Retelei Ecologice Nationale ce va include:

  • informatie despre valorile biodiversitatii,
  • evaluarea aportului teritoriilor nucleu la mentinerea biodiversitatii raioanelor naturale si a landsafturilor pe fundalul distributiei presiunii antropogene teritoriale asupra mediului;
  • informatia pentru planificarea teritoriala ce are ca scop un mediu durabil si conservarea in context local, national si international (elementele existente si absente din principalele coridoare biologice).

Perfectionarea setului de date privind valorile biodiversitatii in teritoriile nucleu (plante si diferite animale, inclusiv speciile incluse in Cartea Rosie, listele Conventiei de la Berna, a Directivei Habitat a UE, Lista Rosie Mondiala IUCN) – cercetari de cimp, noi evaluari si identificarea probabila a noilor teritorii nucleu.

Un studiu de caz special in comun cu partea ucraineana de-a lungul hotarului de nord pentru o planificare mai buna a segmentului transfrontalier al Retelei Pan-Europene si a REN a Moldovei si a Ucrainei.

Directoriul elementelor cheie ale Retelei Ecologice Nationale.

Ghidul privind planurile de management pentru elementele cheie ale Retelei Ecologice Nationale a Moldovei va fi elaborat si publicat impreuna cu recomandarile privind perfectionarea bazei existente pentru implementarea REN.

Setul informational pentru persoanele de decizie (sumar despre retelele ecologice, legislatia UE si indrumarele pan-europene relevante, versiunea pentru utilizatori a hartii indicative) urmeaza a fi elaborat pentru a creste nivelul de constientizare si informare a persoanelor de decizie, precum si a publicului larg.

Seminarul national, atelierele locale, precum si conferinta internationala privind crearea retelei ecologice nationale in contextul Retelei Ecologice Pan-Europene impreuna cu alte activitati de informare si constientizare urmeaza sa creasca impactul proiectului si rezultatele acestuia.

mai detaliat>>>Proiectul „Consolidarea in comun a viitorului pentru Zona recunoscuta la nivel international „Nistrul de Jos””

Acest proiect este parte al proiectului „Sustinerea Masurilor de Promovare a Increderii”, finantat de Uniunea Europeana si implementat de Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare. Scopul acestuia este de a contribui la stabilirea increderii reciproce intre persoanele cointeresate de pe ambele maluri din regiunea Nistrului de Jos, zona de importanta internationala, prin instruire, planificare comuna in domeniul protectiei mediului si stabilirea unui dialog durabil. Printre rezultatele proiectului pot fi mentionate: elaborarea planului de management pentru intreaga zona Ramsar, precum si a produselor turistice si finalizarea unei etape importante in planificarea conservarii biodiversitatii in Transnistria – pentru sectorul corespunzator al retelei ecologice pan-europene.

mai detaliat>>>


Proiectul „Masuri agro-ecologice pentru conservare”

Oficiul regional pentru Europa IUCN in colaborare cu Societate Ecologica “BIOTICA” si Centrul Ecologic National al Ucrainei implementeaza proiectul “Masuri agro-ecologice de protectie a mediului in Europa” cu suportul generos al Guvernului Norvegiei. Scopul general al acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi durabile in Moldova si Ucraina in beneficiul populatiei rurale si pentru pastrarea diversitatii biologice si peisajere.
Obiectivele proiectului sunt: Informarea si transferul de cunostinte despre metodele de diversificare a productiei agricole si a venitului; Informarea despre metodele agricole inovationale, inclusiv programele agro-ecologice si agricultura organica; Transferul experientei din diferite tari ale Uniunii Europene catre reprezentantii comunitatilor rurale in tarile selectate; Prezentarea metodelor de producere “pentru teritoriile mai putin favorabile” si teritoriile de o valoare naturala inalta si elaborarea programelor corespunzatoare de instruire.

mai detaliat>>>


 

Elaborarea instructiunilor privind crearea retelelor ecologice la diferite niveluri (national si local)

Proiectul a fost sustinut de Fondul Ecologic Naţional. In rezultatul acestui proiect a fost elaborat proiectul acestor instructiuni. Textul poate fi gasit aici


Conservarea speciilor periclitate de serpi si restabilirea habitatelor de stepa in zona Conventiei Ramsar „Nistrul de Jos” din Moldova

In decursul anilor 2004 si 2005, SE „BIOTICA” a realizat proiectul Conservarea speciilor periclitate de serpi si restabilirea habitatelor de stepa in zona Conventiei Ramsar „Nistrul de Jos” sustinut de catre Societatea Zoologica din Frankfurt, Germania. Proiectul a avut ca scop conservarea naturi, imbunatatirea habitatelor naturale si managementului acestora in zona Ramsar „Nistrul de Jos”. Obiectivele proiectului au fost stabilite urmatoarele: 1) protectia speciilor periclitate de serpi asociate cu habitatele de stepa si silvo-stepa 2) extinderea cunostintelor privind fauna si flora rara in zona Conventiei Ramsar; 3) crearea conditiilor pentru restabilirea habitatelor critice de stepa. Necesitatea restabilirii comunitatilor de stepa este evidenta si din punct de vedere al conservarii mediului, si din punct de vedere economic. Fragmentarea si suprafetele reduse ale habitatelor bine pastrate impiedica raspindirea plantelor si miscarea animalelor, in special al serpilor, care nu sunt asa de mobili, precum si impiedica procesele de auto-restabilire in habitatele subnaturale ale comunitatilor locale. Lipsa coridoarelor ce ar lega ariile naturale si subnaturale limiteaza posibila sporire a biodiversitatii pe terenurile subnaturale. Aceasta inseamna ca crearea fizica a retelei ecologice este una din prioritati. Imbunatatirea biodiversitatii este mai simpla in fragmentele unde tipul nativ de vegetatie contine plantatii de stejar pufos si poieni de stepa. Pe acest fundal, asa numitele „Girnete” niste paduri luminoase specifice de stejar pufos cu poieni cu covor de stepa (pina la 50 specii pe 100 m2 ) reprezinta niste habitate deosebit de valoroase pentru speciile periclitate si nu numai de reptile si insecte.

mai detaliat>>>


Conservarea biodiversitatii in ecosistemul deltei Nistrului de Jos

Proiect, sustinut de Fondul Ecologic Global, s-a realizat sub supravegherea Bancii Mondiale din 2002 si s-a incheiat in 2005.

Scopul principal al acestui proiect a fost conservarea si folosirea durabila a biodiversitatii de importanta globala din ecosistemul deltei Nistrului de Jos prin intermediul crearii in aceasta zona a primului parc national, care in perspectiva trebuie sa fie inclus intr-o rezervatie transfrontaliera a biosferei «Nistrul de Jos», creata in comun cu aria protejata din Ucraina. Mai mult ca atit, proiectul aduce un aport considerabil in diminuarea nivelului de poluare a fluviului Nistru, care detine un statut transfrontalier in bazinul Marii Negre

Proiectul a constat din patru componente: Fondarea parcului national «Nistrul de Jos»; Conservarea biodiversitatii in zona tampon; Cooperarea internationala si Administrarea proiectului, mentinerea unui dialog cu populatia locala, informarea acesteia despre derularea proiectului.

mai detaliat>>>


Elaborarea conceptiei retelei ecologice a Moldovei

Proiectul a fost realizat in anii 2000-2001 cu finantarea Fondului Ecologic National al Republicii Moldova. A fost elaborata conceptia crearii Retelei ecologice nationale si realizata harta retelei, ce arata distribuirea pe teritoriul tarii a ariilor-nucleu, teritoriilor-tampon si a coridoarelor biologice de importanta internationala si nationala, precum si a celor mai importante coridoare locale.

Conceptia, in cazul folosirii, asigura integrarea tarii in procesul de formare a retelei pan-europene si armonizarea crearii ecoretelei in tara cu luarea in consideratie a conditiilor reale naturale si sociale. La rindul sau, harta retelei ecologice reprezinta un instrument informational-analitic al crearii acesteia, indica directiile actiunilor necesare, inclusiv in raport cu gestiunea teritoriilor naturale valoroase.

mai detaliat>>>


Elaborarea propunerii de proiect «Managementul calitatii apei si conservarea biodiversitatii Nistrului de Jos»

Cu sustinerea Fondului Ecologic Global (FEG) si a Bancii Mondiale in mai 1999 - mai 2000 a fost realizat proiectul „Managementul calitatii apei si conservarea biodiversitatii Nistrului de Jos” in scopul pregatirii propunerii de proiect ce include crearea in aceasta zona a unui nou parc national, care poate deveni parte componenta a teritoriului protejat transfrontalier moldo-ucrainean. In cadrul acestuia a fost pregatit proiectul preliminar al retelei ecologice al Nistrului Inferior.


Elaborarea conceptiei de restabilire a fluviului Nistru

In cadrul proiectului "Restabilirea fluviului" sustinut de Fundatia John and Catherine MacArthur (SUA) a fost elaborata conceptia restabilirii fluviului Nistru.

Scopul acestui proiect a fost crearea conditiilor stiintifico-tehnice si sociale pentru protectia ecosistemelor acvatice si palustre ale Nistrului de Mijloc si de Jos, la fel si elaborarea motivarii pentru crearea teritoriilor strict protejate.

In 1998-1999 au fost realizate cercetari biologice asupra ecosistemelor acvatice ale fluviului Nistru si teritoriilor naturale adiacente, au fost organizate doua conferinte internationale stiintifico-practice si a fost publicata cartea despre problemele Nistrului Medial. In continuare informatia colectata gratie suportului Fundatiei MacArthur a fost de un real folos in elaborarea conceptiei crearii unor noi arii protejate in regiunea Nistrului de Jos, realizata in cadrul proiectului FEG.


Expeditia «Nistrul de Mijloc-98»

Expeditia «Nistrul de Mijloc-98» a avut loc in perioada iulie-august 1998 in cadrul proiectului cu acelasi nume, sustinut de reprezentantii ISAR Inc. in Chiev. Scopul principal al acesteia a fost cercetarea situatiei ecologice de pe Nistrul de Mijloc creata in rezultatul construirii hidrocentralei si absenta coordonarii intre autoritatile respective de mediu din Ucraina si Moldova si informarea publicului despre rezultatele acesteia. Pe parcursul expeditiei s-au realizat observari asupra parametrilor hidrochimici si hidrobiologici ale fluviului Nistru, utilizind metode clasice de cercetare; s-a estimat nivelul de respectare a regimului de protectie a zonelor riverane de protectie a apelor si au fost facute poze. Ca rezultat al expeditiei a fost publicata brosura «Problemele Nistrului Medial» si elaborate recomandarile pentru ameliorarea situatiei, care au fost prezentate autoritatilor.


Ultima actualizare - 22.02.2004
Adresa noastra:


E-mail:
Moldova, 2068, mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo 17/4, of. 22
Tel.: +373 (22) 49 88 37, 43 47 26, 45 05 79; Fax: +373 (22) 49 56 25

Inceputul paginii

Pagina principala

Societatea Ecologica „BIOTICA” ii multumeste Aliantei Mondiale pentru Legislatia de Mediu (E-LAW) pentru amplasarea sitului acesteia

© BIOTICA Societatea Ecologica - 2003