Savanti si societatea pentru solutii de mediu
Alegeti limba: English Russian
Pagina principala

Dezvoltarea legislatiei si politicii de mediu


Pregatirea raportului alternativ «Rio+10» privind realizarea principiilor dezvoltarii durabile in Moldova

In 2001 BIOTICA in colaborare cu Centrul Regional de Mediu din Moldova, cu sustinerea Consiliului Pamintului (Council of the Earth) a organizat un seminar national in scopul evaluarii cailor parcurse de Moldova spre o dezvoltare durabila pe parcursul anilor 1992-2001 si discutarea pasilor necesari pentru o dezvoltare eficienta a economiei tarii spre binele oamenilor si mediului. Seminarul, ce a adunat oameni de stiinta, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, fermieri, oameni de afaceri, autoritatile centrale si locale, a permis realizarea unui sondaj de opinie printre participanti asupra unor probleme actuale. Rezultatele finale ale seminarului in forma de raport au fost prezentate in forma electronica.

http://www.johannesburgsummit.org/html/prep_process/national_reports/moldova2.pdf


Elaborarea proiectului Conventiei Nistrene

Gratie faptului ca situatia ecologica a Nistrului este o prioritate pentru Societatea Ecologica BIOTICA, precum si ca acesta, in bazinul caruia locuiesc mai mult de 5 mln de cetateni ai Moldovei si Ucrainei, este un fluviu transfrontalier, la sfirsitul anilor 1990 a devenit clara necesitatea incheierii intre Moldova si Ucraina a unui acord complex privind bazinul transfrontalier, care ar permite asigurarea unei gestiuni si folosiri eficiente si durabile a resurselor naturale acvatice, biologice si altele legate de fluviu. Proiectul Conventiei prevede crearea unei Comisii Nistrene, ce ar include reprezentanti ai utilizatorilor principali ai comunitatii, descrie functiile Comisiei si Secretariatului, ce va activa permanent, care trebuie sa asigure implementarea hotaririlor Comisiei.

Iata de ce in 1997 BIOTICA a initiat organizarea sedintelor in comun a comisiilor parlamentare de profil ale Parlamentelor Moldovei si Ucrainei la Kiev, iar in 1999 – la Chisinau. La ambele sedinte au fost adoptate rezolutii in sustinerea elaborarii si incheierii Conventiei Nistrene. In 1998 si 1999 BIOTICA a organizat la Chisinau doua conferinte internationale privind problemele conservarii biodiversitatii in bazinul fluviului Nistru, unde a fost prezentat si discutat primul proiect al Conventiei Nistrene. Ulterior in cadrul Ministerului Ecologiei, Constructiilor si Dezvoltarii Teritoriului din Moldova a fost creat un grup de lucru, care a perfectionat proiectul si l-a transmis pentru concordare partii ucrainene.
«Democratia prin participare» – sustinerea ratificarii si implementarii Conventiei de la Aarhus in Moldova

In cadrul programului Tacis-Democracy BIOTICA in colaborare cu partenerul din Germania – Institutul Independent pentru Probleme de Mediu (UfU) a realizat proiectul «Democratia prin participare» in scopul consolidarii colaborarii dintre ONG-urile de mediu, persoanele responsabile din Parlament si Guvern in domeniul implicarii publicului in luarea deciziilor. Gratie proiectului, ONG-urile nationale au facut cunostinta cu posibilitatile existente pentru participarea publicului in luarea deciziilor si perfectionarea legislatiei nationale in acest domeniu. Mai mult ca atit, au fost publicate si distribuite pe teritoriul CSI doua carti : «Democratia prin participare» si Conventia Aarhus (prima editie oficiala intr-o limba nationala in Europa).
Elaborarea raportului privind accesul la informatie, justitie si participarea publicului la adoptarea deciziilor in domeniul mediului si sanatatii in Moldova

In 1998-1999 un grup de specialisti (Ilia Trombitkii si Valeriu Lebedev, BIOTICA) au pregatit un raport privind accesul la informatie, justitie si participarea publicului la adoptarea deciziilor in domeniul mediului si sanatatii in Moldova. Acest proiect a devenit o parte componenta a unei evaluari generale in tarile Comisiei Economice pentru Europa pe linga ONU, finantata de Centrul Regional de Mediu. El a fost pregatit in ajunul Conferintei Ministeriale „Mediul si sanatatea” ce a avut loc la Londra in iunie 1999. In raport a fost analizata situatia legislatiei in domeniul mediului si sanatatii in Republica Moldova, la fel si prevederile legate de accesul la informatia ecologica si participarea publicului la adoptarea deciziilor legate de mediu si sanatate. In raport au fost incluse exemple concrete din practica judiciara.
Elaborarea raportului privind accesul la informatie, justitie si participarea publicului la adoptarea deciziilor in domeniul mediului in Moldova

In 1997-1998 un grup de specialisti (Ilia Trombitki, Valerii Lebedev si Iulia Trombitcaia, BIOTICA) au pregatit un raport privind accesul la informatie, justitie si participarea publicului la adoptarea deciziilor in domeniul mediului in Moldova. Acest proiect a devenit o parte componenta a unei evaluari generale a situatiei din tarile Comisiei Economice pentru Europa pe linga ONU, finantata de Centrul Regional de Mediu pentru tarile Europei Centrale si de Est. Raportul a permis evaluarea situatiei de pina la adoptarea Conventiei de la Aarhus la Conferinta a Patra «Un mediu pentru Europa» in iunie 1998. Rezultatele acestei analize generale a spatiului european, publicate in cartea de 4 volume „Usile spre democratie” (Doors to Democracy), au permis consolidarea textului Conventiei si a oferit principii de baza pentru implementarea acesteia. Raportul pentru Moldova s-a axat pe prevederile legislative si pe experienta practica in domeniul accesului la informatie, justitie si participarea publicului la adoptarea deciziilor in domeniul mediului. El a mai cuprins exemple si practici concrete si unele recomandari. Pregatirea raportului a permis elaborarea citorva proiecte de lege si introducerea citorva amendamente in legislatia Moldovei in scopul perfectionarii acesteia. Insusi raportul «Participarea publicului la adoptarea deciziilor in domeniul mediului. Cadrul legislativ si institutional in Moldova. Valeriu Lebedev, Iulia Trombitkaia, Ilia Trombitkii» poate fi gasit la adresa

http://www.rec.org/REC/Publications/PPDoors/NIS/Moldova1.html
Elaborarea proiectului de lege «Despre accesul la informatia de mediu»

Elaborarea proiectului de lege «Despre accesul la informatia de mediu». Cu sustinerea Fundatiei Eurasia/USAID in 1996 BIOTICA a elaborat proiectul de lege model al CSI «Cu privire la accesul la informatia de mediu», legat direct de Directiva ECE 313/90 si Declaratia de la Sofia din 1995. Acest proiect a fost prezentat Parlamentului in octombrie 1996 si Comisiei pentru mediu a Adunarii Interparlamentare a tarilor CSI in Sanct-Peterburg in calitate de proiect de lege pentru tarile comunitatii. Acesta a fost adoptat de catre Adunarea Interparlamentara la 16 decembrie 1997.


Ultima actualizare - 22.02.2004
Adresa noastra:


E-mail:
Moldova, 2068, mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo 17/4, of. 22
Tel.: +373 (22) 49 88 37, 43 47 26, 45 05 79; Fax: +373 (22) 49 56 25

Inceputul paginii

Pagina principala

Societatea Ecologica „BIOTICA” ii multumeste Aliantei Mondiale pentru Legislatia de Mediu (E-LAW) pentru amplasarea sitului acesteia

© BIOTICA Societatea Ecologica - 2003