Savanti si societatea pentru solutii de mediu
Republica Moldova, Chisinau, str. N Dimo 17/4, of. 22, tel. (373 22) 498837, fax: (373 22) 495625, biotica.md@gmail.com
Alegeti limba: English Russian
Despre noi | Activitatea noastra | Publicatii | Proiecte |
Pagina principala

Noutati

Inaugurarea unui nou rezervor de apă în s. Talmaza (r. Ștefan-Vodă)

La 9 aprilie 2018 a avut loc inaugurarea oficială a unui rezervor nou de apă cu capacitatea de 50 m.c., din sistemul de aprovizionare cu apă din Talmaza. Peste 7000 de oameni au obținut apă potabilă de o calitate mai bună, cu o presiune mai mare, în urma construcției noului rezervor de apă. Lucrările au fost desfășurate în cadrul proiectului ”Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistru de Jos” datorită contribuției financiare Agenției Austriece pentru Dezvoltare și Primăria Talmaza.

<<<<<<<<<<Mai multe detalii despre proiect>>>>>>>>>>>>>>


Proiectul "Contribuție la reabilitarea zonei umede: proiect pilot pentru Nistrul Chior"

Proiectul Contribuție la reabilitarea zonei umede: proiect pilot pentru Nistrul Chior este implementat de către SE BIOTICA în cadrul proiectului Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”.

La 18 ianuarie a avut loc recepția finală a lucrărilor de curățare și reparație a ecluzei de la stația de pompare OHC-1 aflată pe terenurile s. Talmaza și curățare a unei porțiuni din canalul ce leagă stația cu Nistrul Chior, precum și curățarea unei porțiuni din albia Nistrului Chior de la podul din centrul s. Talmaza.

 

<<<<<<<<<<Mai multe detalii despre proiect>>>>>>>>>>>>>>


Plantăm fapte bune în s. Popeasca, r. Ștefan-Vodă

O pădure de peste 15 hectare a fost plantată cu ajutorul a peste 200 de voluntari și al reprezentanților Misiunilor Diplomatice, precum și al Agențiilor Europene de Dezvoltare, în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, din satul Popeasca.
În pofida primei zăpezi, sâmbăta, 17 noiembrie curent, sub auspiciul Președinției Austriei în cadrul Uniunii Europene, la invitatia ES dna Christine Freilinger, Ambasador al Austriei în Republica Moldova, voluntarii localnici și cei din Chișinău au participat la plantarea unui teren de 4 ha. La plantare s-au alăturat ES dnul Peter Michalko, Șeful Delegației UE în Republica Moldova, precum și Ambasadori și reprezentanți ai Agențiilor de dezvoltare din țările UE în Republica Moldova.
Evenimentul de plantare a fost organizat de către S.E. BIOTICA, A.O. EcoContact și A.O. Parcurile Viitorului, în cadrul proiectului ”Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos””. Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondul programului Austriac de Dezvoltare și Cooperare.
Sâmbăta s-au plantat ultimele 4 ha și peste 20 de mii de arbori și arbuști, iar în total s-au plantat peste 64000 de arbori și arbuști de diferite specii, cu scopul de a proteja solul, flora și fauna din zona Ramsar „Nistrul de Jos”, dar și pentru a contribui la formarea rețelei ecologice la nivel local, în conexiune cu rețeaua națională și cea Pan-Europeană de pe râul Nistru.

Terenul plantat este situat lîngă Grădinile Nighicea din imediata apropiere a luncii r. Nistru, care reprezintă unica și cea mai veche plantație de copaci fructiferi de peste 100 ani din Republica Moldova, cu multe izvoare care curg în unul din principalele rîulețe locale ce se revarsă în r. Nistru.
Acțiunea reprezintă și un omagiu în memoria D.lui Alexei ANDREEV, Doctor Habilitat, conducătorul SE BIOTICA de peste 13 ani, care a stat la baza promovării valorilor ecologice ale zonei, fiind şi un promotor înflăcărat al creării Parcului Național „Nistrul de Jos”.
În viitorul apropiat, vor fi plantate și alte peste cincisprezece hectare de fâșii de protecție în cele 13 localități din partea dreptă și 5 localități din partea stângă a r. Nistru, din componența Zonei Ramsar „Nistrul de Jos”.
Începând cu anul 2012 Societatea Ecologică ”BIOTICA” cu suportul generos al Agenției Austriece pentru Dezvoltare a realizat mai multe activități importante în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos” – o zonă valoroasă ce cuprinde habitate naturale și transformate din lunca Nistrului, unde sunt prezente numeroase specii de plante și animale, inclusiv rare.

 

<<<<<<<<<<Mai multe detalii despre proiect>>>>>>>>>>>>>>


Proiectul “Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos””

Societatea Ecologică ”BIOTICA” a început implementarea proiectului “Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” finanțat în cadrul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD ce va dura până în mai 2018.
Aria de implementare a proiectului este aria protejată Zona Ramsar „Nistrul de Jos” care posedă biodiversitatea cea mai mare dintre ariile protejate ale țării (și include 8 zone-nucleu REN în 18 complexe naturale): plante superioare – 950 specii, mamifere – 54, păsări – 215, amfibieni şi reptile – 18 inclusiv speciile din Lista Roșie Mondială IUCN.
Obiectivul primar al proiectului este consolidarea potenţialului local și îmbunătăţirea peisajului local.
Printre obiectivele specifice se pot enumera: 1. Contribuirea la conservarea peisajului local, prin activităţi practice în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”, 2. Creșterea gradului de informare pentru populația locală pentru o administrare mai bună a zonei Ramsar.

Printre rezultatele proiectului cu suportul vor fi plantarea a cca. 8 ha în perdelele de protecţie în Popeasca şi Talmaza ce vor contribui la conservarea peisajului local, vor fi create facilități de aprovizionare cu biomasă din resurse proprii în s. Popeasca, funcționalitatea sistemului anti-viitură din s. Cioburciu va fi îmbunătățită, vor fi amenajate cu indicatoare două trasee turistice în limitele localităților s. Cioburciu, s. Răscăieși și s. Talmaza din r. Ștefan Vodă, se vor distribui materiale ilustrative şi informaţionale pentru creşterea gradului de informare a populaţiei locale din Zona Ramsar „Nistrul de Jos” privind necesitatea consolidării managementului Zonei.
Proiectul va contribui la obiectivele Strategiei de Ţară a GEF SGP prin împădurirea a cca. 8 ha în Popeasca şi Talmaza, asigurarea cu posibilități de valorificare a biomasei în s. Popeasca şi amenajarea cu indicatoare a două trasee turistice unul pentru bicicliști și altul pentru drumeție în limitele localităților s. Cioburciu, s. Răscăieși și s. Talmaza din r. Ștefan Vodă.
Prin activitățile proiectului dorim să contribuim la îmbunătățirea mediului înconjurător din regiune, la atragerea turiștilor și la soluționarea problemelor de încălzire a unor obiecte sociale din s. Popeasca. Totodată dorim ca populația locală să conștientizeze mai bine valoarea regiunii în care trăiește și ce beneficii le pot aduce o zonă protejată. 

Adresa noastra:


E-mail:
Moldova, 2068, mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo 17/4, of. 22
Tel.: +373 (22) 49 88 37, 43 47 26, 45 05 79; Fax: +373 (22) 49 56 25

biotica.md@gmail.com
Inceputul paginii

Pagina principala

 

© BIOTICA Societatea Ecologica - 2003-2019