Savanti si societatea pentru solutii de mediu
Republica Moldova, Chisinau, str. N Dimo 17/4, of. 22, tel. (373 22) 498837, fax: (373 22) 495625, biotica.md@gmail.com
Alegeti limba: English Russian
Despre noi | Activitatea noastra | Biblioteca | Proiecte |
Pagina principala

Proiectul “Contribuție la reabilitarea zonei umede: proiect pilot pentru Nistrul Chior”

Proiectul "Contribuție la reabilitarea zonei umede: proiect pilot pentru Nistrul Chior"

Proiectul ”Contribuție la reabilitarea zonei umede: proiect pilot pentru Nistrul Chior” a venit ca prim pas pentru îmbunătățirea situației Nistrului Chior - un monument unic al naturii, care a apărut la mijlocul secolului XIX, ca urmare a unui cutremur puternic și a schimbării cursului fluviului Nistru. Nistrul Chior are un rol important pentru teritoriile naturale (seminaturale) limitrofe ale Rețelei ecologice naționale – ariile-nucleu de importanță locală: (1) „Copanca-Leuntea-Talmaza“ (2509,3 hectare, din care 198,1 hectare se află în componența rezervațiilor naturale protejate de stat ”Copanca” și ”Leuntea”) și (2) "Grădina Turcească" (251,0 ha, inclusiv 224,0 ha a rezervației peisajere, restul - suprafața apei). Albia veche ”Nistrului Chior” este înnămolită considerabil de sedimente, fapt ce a dus la deteriorarea integrității fizice, iar o parte semnificativă a albiei este acum uscată. Conexiunea artificială a albiei vechi cu Nistru este foarte slabă, ceea ce împiedică mișcarea apelor prin gravitație din fluviu spre albia veche în perioadele inundațiilor modeste. Pentru ameliorarea situației Nistrului Chior care este înnămolit considerabil și de a asigura cu apă acest obiect important este necesară o suma considerabilă.

 

Situația în 2017


Stația de pompare OHC-1 aflată pe terenurile s. Talmaza este o stațiune de acțiune dublă – de desecare – pentru evacuarea apei din rețeaua de desecare în fluviul Nistru și de aprovizionare cu apă – pentru pomparea apei din albia de bază în Nistrul Chior prin canalul de conexiune. În prezent stația de pompare este ieșită din funcțiune și nu este folosită conform destinației. Excepție fac conductele de aspirare care necesită a fi curățate de înnămolirea parțială și pot fi folosite pentru umplerea avancamerei stației de pompare OHC-1 în cazul nivelelor înalte de apă în albia de bază în timpul viiturilor. Cu forțele proprii ale organizației ce exploatează aceste sisteme, STI Ștefan-Vodă, avancamera a fost conectată cu albia Nistrului Chior cu ajutorul conductelor de țevi.  După trecerea viiturii pentru preîntâmpinarea mișcării apei înapoi din albia veche în albia de bază a Nistrului, albia veche se închide cu o punte de pământ.  
Iată de ce ca primi pași pentru a restabili conexiunea albiei vechi cu Nistru este necesar de a curăța și debloca ecluza de la stația de irigare OHC-1 ce poate asigura trecerea apelor și de a curăța canalul ce conectează ecluza cu Nistrul Chior.
Astfel în cadrul proiectului a fost actualizat o parte din proiectul elaborat de Institutul Acvaproiect referitor la curățarea și deblocarea ecluzei și curățarea unei porțiuni de canal cu scopul de a debloca fluxul de apă ce trece prin el.
În baza proiectului și devizului de cheltuieli actualizat au fost efectuate lucrările de curățare a ecluzei de la stația de pompare TS-1, curățarea camerei de acumulare și a țevilor ce duc la ecluză. Au fost efectuate lucrări de săpături cu excavatorul a avancamerei sistemului de irigare. În locul unde au fost montate ecluzele, a fost curățat mâlul pînă la nivelul de jos al țevilor de aducție a apei cu diametrul de 1200 mm. Avancamera stației de pompare TS-1 care este întărită pe fund și taluze cu plăci din beton, cu o lățime de 25 m a fost curățată pe o lungime de 50 m, la cota fundului avancamerei a fost depistat un prag betonat pentru micșorarea vitezei apei. Volumul săpăturii din avancameră a constituit 1850 m3. Construcția metalică a ecluzei cu înălțimea de cca. 6m, lățimea de cca. 1,5m a fost prefabricată de un specialist autorizat în domeniu. Pentru montarea ecluzei au fost blocate țevile de aducție a apei cu diametrul 1200 mm, apa a fost pompată de mai multe ori. S-au conectat mecanismele de ridicare/coborâre a ecluzei. La pichetul avancamerei a fost montat gard de protecție din piloni de metal și plasă ”rabiță” cu lungimea de 20 m și înălțimea de 1,5.m. S-au efectuat lucrările de amenajare a terenului.

Working in 2018


Prin executarea activităților proiectului a fost asigurată trecerea apei prin ecluză și funcționalitatea acesteia, ce urmează a fi gestionată în continuare de Î.S. Stațiunea Tehnologică de Irigare Ștefan-Vodă pentru asigurarea umplerii și evacuării apelor în termeni cît mai restrânși.

A fost curățată o parte din canalul ce unește ecluza cu Nistrul Chior. Din contul proiectului a fost curățată o lungime totală de cca. 250 m cu volumul de 5500 m3 și împrăștierea pământului provenit din săpături. Adițional cu suportul venit din partea Primăriei Grădinița, Asociației ”Agrobalta Talmaza” și Consiliul raional Ștefan-Vodă s-au efectuat lucrări de curățare a unor porțiuni din Nistrul Chior de la podul din centrul s. Talmaza cu o lungime de 300 m și înlăturarea a două poduri cu drumuri construite ilegal peste canal din localitate spre terenurile agricole.

 

 

 


La sfârșit lucrările au fost verificate de o comisie de constatare și recepție a lucrărilor ce a întrunit specialiști în domeniu, primarii s. Talmaza și Grădinița și reprezentanții Inspectoratului pentru protecția mediului Ștefan-Vodă. Astfel a fost îmbunătățită  conexiunea dintre Nistru și Nistrul Chior cu scopul de a stopa degradarea accelerată a Nistrului Chior.

Concomitent a fost organizată o campanile de informare despre importanța Nistrului Chior și necesitatea protejării lui. S-au organizat 3 întruniri cu reprezentanții s. Talmaza, Copanca, Grădinița unde s-a discutat despre situația actuală a Zonei Ramsar și valoarea acesteia, valoarea Nistrului Chior, irigarea legală și ilegală, prelucrarea ilegală a terenului pe malul nemijlocit al Nistrului Chior, activități ulterioare ce urmează a fi implementate în zona Nistrului de Jos și concret în zona Nistrului Chior. În rezultatul acestei campanii s-au introdus in planurile de dezvoltare a s. Talmazei și s. Grădinița a prevederilor legate de Nistrul Chior, precum și au început a fi căutate mijloace financiare la nivel local și național.
În Grădinița peste 80% din numărul deținătorilor de terenuri în apropiere de malul Nistrului Chior, în Talmaza peste 60% din numărul  deținătorilor de terenuri în apropiere de malul Nistrului Chior, iar în Copanca – cca. 50% au participat activ la întruniri și au manifestat interes în soluționarea problemei Nistrului Chior
.


 

 
Adresa noastra:


E-mail:
Moldova, 2068, mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo 17/4, of. 22
Tel.: +373 (22) 49 88 37, 45 05 79; Fax: +373 (22) 49 56 25

Inceputul paginii

Pagina principala

 

© BIOTICA Societatea Ecologica - 2003-2019