Savanti si societatea pentru solutii de mediu
Alegeti limba: English Russian
Pagina principala

Proiectul „Crearea Retelei Ecologice Nationale in Republica Moldova ca parte a Retelei Ecologice Pan-Europene, cu accentul pe cooperarea transfrontaliera

 

CONFERINTA “RETELE ECOLOGICE – EXPERIENTA SI ABORDARI”

confUniunea Internationala pentru Protectia Naturii (IUCN) si Societatea Ecologica „BIOTICA” a organizat pe data de 13-14 octombrie 2011 la Chișinau conferinta internationala ”Rețelele ecologice – experiența și abordari”. Conferința a fost organizatain cadrul proiectului ”Dezvoltarea Retelei Ecologice Nationale a Moldovei ca componenta a Retelei Ecologice Paneuropene, cu accent pe colaborarea transfrontaliera” implementat in colaborare cu Ministerul Mediului. Scopul conferinței a fost prezentarea experienței privind dezvoltarea ariilor protejate și a rețelei ecologice din Republica Moldova, precum și din regiune, prezentarea diverselor abordari ale problematicii rețelelor ecologice pentru o implementare de succes in viitor. Resursele pentru supraviețuirea omenirii, in primul rând cele biologice, se reduc și aceasta este indeosebi de actual pentru Moldova. 

confConferinta a demarat cu prezentarea conceptului retelei ecologice, facuta de Dl. Kalev Sepp, vicepresedinte IUCN. Dupa aceasta au urmat prezentari cu referire la starea actuala de dezvoltare si planurile privind Reteaua Ecologica Nationala a Moldovei, precum si justificarea economica a acesteia. Totodata au mai fost prezentate informatii referitor la alte activitati legate de dezvoltarea retelei ecologice in Moldova.
Pe parcursul conferentei au fost prezentate exemplele pan-europene, cum ar fi nivelul de  dezvoltare a retelei ecologice nationale in Ucraina, implementarea retelei ecologice pan-europene in Rusia, experienta de dezvoltare a retelelor ecologice in Romania, dezvoltarea retelei ecologice pan-europene in Asia Centrala. Conferinta a continuat cu prezentarea exemplelor regionale legate de dezvoltarea retelelor ecologice in Moldova si tarile vecine.

Prezentarile din cadrul conferintei in limbile rusa si engleza pot fi gasite aici >>>>.
Rezultatele proiectului pentru anul 2010

Au fost analizate datele obtinute in 2009 in cadrul activitatilor proiectului din toate sursele disponibile si au fost identificate lacunele in raport cu ariile naturale cercetate (masurari variate ale biodiversitatii cum ar fi plante, animale, etc. amplasarea ariilor nucleu identificate si a celor probabile ale retelei ecologice nationale, etc. In baza acestor informatii si prevederilor proiectului au fost specificate sarcinile pentru 2010.
Au fost verificate foile de date in Excel privind plantele superioare, mamiferele, pasarile, amfibienii si reptilele, nevertebratele acvatice, precum si siturile arheologice din cadrul ariilor nucleu identificate si probabile realizate in 2009 si dupa aceasta au fost actualizate in baza informatiilor obtinute pe parcursul studiilor din 2010.
In prezent baza de date include cca. 150 de arii-nucleu (in raport cu 100 cite erau in 2009) si include cca. 20 de arii-nucleu de pe sectorul transnistrean. In baza acestei informatii au fost actualizate partile tematice ale Registrului elementelor-cheie ale retelei ecologice nationale. Structura registrului a fost imbunatatit si este in progres compilarea registrului.

Contururile tuturor ariilor analizate au fost adăugat pe harta GIS, au fost verificate folosind imaginile spaţiale, parţial ortohărţile şi alte informaţii, şi a fost actualizat sistemul GIS al reţelei ecologice naţionale.
Concepţia sistemului GIS ce incorporează toată informaţia necesară în conformitate cu Concepţia reţelei ecologice naţionale este elaborată. Adiţional, lista operaţională a speciilor de plante a fost actualizată la iniţiativa specialiştilor. Au fost determinate atributele pentru toate obiectele din baza de date şi în prezent sistemul este gata.
Sunt în proces de executare 8 hărţi GIS: 1. Zonele-nucleu ale reţelei ecologice naţionale: principalele valori ale biodiversităţii; 2. Zonele-nucleu ale reţelei ecologice naţionale (REN): speciile ţintă; 3. Zonele-nucleu ale REN în suportul diversităţii landşaftice; 4. Zonele-nucleu ale REN pe fundalul presiunii antropogene asupra mediului; 5. Zonarea pilot a zonelor-nucleu REN; 6. Implementarea pilot a clasificării CORINE BIOTOPS în cadrul REN; 7. Implementarea pilot NATURA-2000: siturile pilot identificate; 8. Evaluarea integrităţii principalelor coridoare ale REN.


Rezultatele proiectului pentru anul 2009

1. Baza de date pentru Sistemul Informational Geografic (SIG)

Foile de date in format Excel cu informatia privind mamiferele, pasarile, nevertebratele acvatice, amfibienii, reptilele, insectele vulnerabile, plantele superioare, regiunile silvice si trasaturile topografice ale acestora au fost elaborate si cuprind toata informatia disponibila si datele colectate de experti. Baza de date cu unele informatii selectate privind amenajarile silvice din ariile-nucleu includ 21 de tipuri de caractere (unitatile teritoriale, altitudinea, suprafata) sau grupuri de trasaturi (speciile principale de arbori, vârsta arboretelor). De asemenea a fost elaborata si baza de date privind monumentele arheologice si paleontologice din ariile-nucleu cu indicarea importantei acestor monumente.
Aceste foi de date cu informatie faunistica si floristica includ listele de specii si indicarea prezentei speciei in ariile-nucleu identificate anterior ale Retelei Ecologice Nationale, precum si statutul de conservare a speciilor in:

 1. Lista Rosie IUCN,
 2. Lista speciilor strict protejate a Conventiei de la Berna,
 3. Lista speciilor de animale si plante de interes comunitar a caror protectie necesita desemnarea ariilor speciale de conservare sau a speciilor strict protejate ale Directivei Uniunii Europene Habitat (tinind cont de aspiratia Moldovei de armonizare a legislatiei cu cea a Uniunii Europene);
 4. Listele operationale ale Conceptiei Retelei Ecologice a Moldovei (REN);
 5. Cartea Rosie a Republicii Moldova; si
 6. Lista speciilor migratoare ale animalelor salbatice protejate de catre Conventia de la Bonn
 7. Unele date aditionale cum ar fi statutul prezentei pasarilor.

2. Informatia speciala elaborata pentru a fi incorporata in SIG

2.1. Listele operationale ale speciilor periclitate au fost actualizate pentru speciile de plante, mamifere si insecte, iar pentru speciile de pasari au fost elaborate si finalizate tinind cont de modificarile actuale faunistice si rezultatele cercetarilor de teren. Lista operationala a comunitatilor endemice de plante a fost revizuita considerabil si finalizata. Expertii au hotarit ca nu este necesara modificarea Listei amfibienilor si reptilelor. Lista operationala ale nevertebratelor acvatice (cu exceptia insectelor) nu a fost creata anterior. In cadrul proiectul s-a argumentat necesitatea crearii unei astfel de liste: aproape toate nevertebratele acvatice incluse in Cartea Rosie a Moldovei sunt distribuite foarte restrins din punct de vedere geografic ceea ce previne utilizarea acestor specii in motivarea desemnarii ariilor-nucleu pe majoritatea teritoriului tarii. Trei specii sunt identificate acum si s-a demarat elaborarea Listei pentru a fi completata folosind informatia nou identificata si pentru a lua decizia cum sa fie folosita in cadrul sistemului de criterii REN.

2.2. Incorporarea instrumentelor europene.
Lista elaborata anterior (pentru jumatatea de nord a Moldovei) a tipurilor rare de ecosisteme pe baza clasificarii NATURA-2000, actualizata cu analogicul habitatelor din aceasta clasificare care sunt specifice pentru Moldova si regiunile vecine a fost finalizata pentru intreg teritoriul Republicii Moldova.

Lista Biotopurilor CORINE a fost revizuita si au fost selectare biotopurile existente in Moldova.

Aceste materiale sunt incorporate in SIG a Retelei Ecologice Nationale si bazele de date ale biodiversitatii includ indicarea speciilor de importanta speciala incluse in listele Directivelor Uniunii Europene Pasari si Habitat, precum si in cele ale Conventiei de la Berna.

2.3. Elaborarea SIG si a hartilor indicative
Structura SIG a fost elaborata. Baza informationala a retelei ecologice, straturile geografice ale SIG (reteaua hidrologica, drumurile, localitatile, padurile si teritoriile ierboase din ariile pilot) sunt elaborate la scara 1:100000. Pe baza hartilor de amenajare silvica, a unor ortoharti, a sistemului Google-Earth, si a contururilor disponibile ale ariilor protejate obtinute anterior de la Ministerul Mediului, hartile de scara mica disponibile, precum si a altor surse relevante aproape toate ariile-nucleu identificate anterior au fost incluse in straturile corespunzatoare.

Stratul contururilor teritoriale de landsaft a fost creat pe baza clasificarii existente si listei de peisaje din Moldova. Testarea complexa a clasificarii de baza a landsafturilor si a bioregiunilor din Conceptia REN a fost efectuata si argumentata ulterior in baza amplasarii ariilor-nucleu. Aceasta analiza dezvaluie clar un deficit mare de arii-nucleu in unele grupuri de landsafturi desi ariile-nucleu creeaza o contributie majora la conservarea diversitatii landsafturilor.

Foile Excel completate cu informatie ale biodiversitatii sunt incorporate in SIG nou creat al Retelei Ecologice Nationale si noile contururi ale ariilor-nucleu au fost incluse.

Implementarea pilot a clasificarii Biotopurilor CORINE a fost efectuata cu succes in Zona Ramsar Nr. 1500 „Unguri-Holosnita”; aceasta arata posibilitatea implementarii clasificarii Biotopurilor CORINE in cele mai studiate arii din Moldova.

3. Activitati de pregatire pentru Inventarul ariilor cheie identificate ale Retelei Ecologice Nationale

A fost elaborat sablonul inventarului pentru ariile cheie identificate a REN a Moldovei. Sabloanele au fost completate de toti specialistii implicati. Combinarea acestor sabloane primare intr-un proiect unic al inventarului a fost efectuata si compilata pentru a fi dezvoltat pe parcursul anului 2010.

 In primul an in cadrul proiectului s-au intreprins un sir de activitati importante si vaste in ceea ce tine de cercetarea valorilor diversitatii biologice, inclusiv vegetatia, pasarile, mamiferele, herpetofauna, terenurile silvice, entomofauna, hidrofauna si a diversitatii peisajere (patrimoniul geologic si monumentele paleontologice, patrimoniul arheologic). Au fost colectate date detaliate si extinse privind 94 de arii-nucleu existente si probabile. Pe parcursul la 2009 au fost identificate 18 zone nucleu printre cele identificate anterior cu deficit de date si 8 zone probabile a fi desemnate astfel inclusiv 6 arii in zona frontaliera a Prutului cu acces interzis pentru public. Datele noi indica preliminar posibilitatea recunoasterii a 5 arii-nucleu noi.

5. Planificarea coridoarelor
A fost elaborat un sablon pentru elementele REN altele decit ariile-nucleu – principalele coridoare si zonele tampon geosistemice.
Alte activitati ale proiectului referitoare la coridoare sunt planificate pentru 2010 si 2011. Cu toate acestea in cadrul proiectului s-a efectuat o evaluare primara a conectivitatii coridoarelor de importanta internationala. Urmatoarele rezultate sunt calculate:

  Coridorul Nistrean: girnet
  1. sectoare integrale liniare – 337,6 km,
  2. sectoare separate – 113,1 km
  3. arii problematice pentru plantare – 178,3 km;
  4. Coridorul Nistrean:
  Coridorul Prut:
  1. sectoare integrale liniare – 465,6 km,
  2. sectoare separate – 191,6 km
  3. arii problematice pentru plantare – 26 km;
  Coridorul de nord Prut-Nistru:
  1. sectoare separate doar – 95,5 km

In cadrul proiectului a fost editata brosura „Diversitatea biologica naturala si Reteaua Ecologica a Moldovei in context international”. Brosura este adresata persoanelor de decizie si  publicului larg avind ca scop sa ridice nivelul de informare despre biodiversitatea valoroasa a tarii in pofida suprafetei reduse si nivelului inalt detransformare a Republicii Moldova. Brosura in forma electronica poate fi gasita aici.

Pe data de 30 noiembrie a fost organizat un seminar national unde au fost prezentate rezultatele preventive ale primului an de implementare a proiectului si a fost reiterata importanta crearii retelei ecologice (Prezentarea rezultatelor proiectului in rusa poate fi gasita aici). Tot in cadrul acestui seminar a fost prezentata situatia in domeniu din Ucraina, precum si experienta si lectiile invatate in domeniul crearii retelei ecologice nationale si a celor regionale in aceasta tara. La eveniment au participat 29 de participanti din Moldova, Transnistria si Ucraina care au reprezentat organe guvernamentale, universitati si institutii de cercetare si ONG-uri.

Pentru o informatie mai detaliata referitor la proiect poate fi gasita in oficiul SE BIOTICA sau poate fi solicitata prin e-mail biotica@biotica-moldova.org.Ultima actualizare - 15.11.2005
Adresa noastra:


E-mail:
Moldova, 2068, mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo 17/4, of. 22
Tel.: +373 (22) 49 88 37, 43 47 26, 45 05 79; Fax: +373 (22) 49 56 25

Inceputul paginii

Pagina principala

Societatea Ecologica „BIOTICA” ii multumeste Aliantei Mondiale pentru Legislatia de Mediu (E-LAW) pentru amplasarea sitului acesteia

© BIOTICA Societatea Ecologica - 2003